För att uppnå hög kvalitet och få ett så naturligt flyt som möjligt i översättningar görs de till modersmålet, i mitt fall svenska. De språk jag översätter ifrån är tyska och engelska. Båda dessa språk har jag studerat på högskolenivå samt att jag i perioder har bott i tysk- respektive engelskspråkiga länder (Tyskland och Österrike respektive USA). Dessutom har jag använt språken inom min tekniska yrkesbana samt, givetvis, inom översättningsbranschen.

 

Till skillnad mot många ”akademiska översättare” har jag inte en övervägande humanistisk utbildning, utan lutar mig tungt mot teknik och praktik. Detta utesluter inte alls att jag har studerat språk på hög nivå, men kompletterar framförallt min praktiska förståelse för i första hand tekniska texter men även inom andra närliggande områden.

 

Huvudinriktningar

  • tekniska texter: manualer, datablad, textböcker
  • allmänna texter: webbsidor, produktinformation

 

Verktyg*

  • SDL Trados Studio 2015
  • MemoQ 2013
  • SDL Passolo
  • Anpassade kundplattformar

SDL_web_I_work_with_Trados_badge_200x130            memoQ_USE_medium250x120

SDL_badge_S_OS_certified_TradosStudio_GettingStarted    SDL_logo_Post-Editing-Certified_160x67

*) Genom att använda s.k. CAT-verktyg (Computer Aided Translation) uppnås högre kvalitet och konsekventa översättningar

Annonser