Med mer än 20 års yrkeserfarenhet inom teknikbranschen är jag väl förtrogen med både traditionella tekniska uppdrag inom exempelvis beräkning och utredning samt, inte minst, begrepp och uttryck inom ett brett spektrum. Ta hjälp av någon som kan och förstår teknik samt dessutom kan uttrycka sig korrekt för tillförlitligare och förtroendeskapande kommunikation.